054-2281008 yi00ye@gmail.com
מקורות מים בישראל

מקורות מים בישראל

מקורות מים בישראל " משק המים הישראלי במצב בעייתי. מקורות המים הטבעיים מתמעטים, בחורף יורדים מעט גשמים ועל כך יעיד הקו האדום והשחור בכנרת, וצריכת המים על ידי המשק והציבור הישראלי עולה משנה לשנה. לכן קיימת חשיבות עצומה לניצול של כל מקור מים שיש בישראל ולספק לתושבי...
מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת " על פי תקנות משרד הבריאות בתקנות בריאות העם, חייבים גופים ובעלי עסקים שונים להתקין מכשירים המונעים זרימת מים חוזרת, מבית העסק אל מקורות המים. תקנות מז”ח משרד הבריאות מפרטות כללים אשר בתי עסק וארגונים שונים חייבים לעמוד בהם בהקשר...