054-2281008 yi00ye@gmail.com

מאמרים

יפתח יחיאלי

מוסמך מטעם משרד הבריאות לבדיקת מז"חים.

054-2281008

שירות בכל הארץ הנחה מרוכזת לקיבוצים ומושבים

איכות מי השתייה בישראל

איכות מי השתייה בישראל

 איכות מי השתייה בישראל נמדדת בכל רשת אספקת המים והבדיקות כוללות בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כימיות. חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום...

קראו עוד
מים שפירים

מים שפירים

מים שפירים הם שם כולל למים באיכות גבוהה, אשר ראויים לשתייה ונקיים מרעלים. במרבית המקרים, המדובר הוא במי אגמים, נהרות או מי תהום, אשר עוברים תהליכי...

קראו עוד
מקורות מים בישראל

מקורות מים בישראל

משק המים הישראלי במצב בעייתי. מקורות המים הטבעיים מתמעטים, בחורף יורדים מעט גשמים ועל כך יעיד הקו האדום והשחור בכנרת, וצריכת המים על ידי המשק...

קראו עוד
מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

מז"ח – מונע זרימת מים חוזרת

על פי תקנות משרד הבריאות בתקנות בריאות העם, חייבים גופים ובעלי עסקים שונים להתקין מכשירים המונעים זרימת מים חוזרת, מבית העסק אל מקורות המים. תקנות...

קראו עוד

שלח/י בקשה

יפתח מערכות

בודק מז"ח מוסמך ומכירת ציוד כיבוי אש

צבי הירש קלישר 50
פתח תקווה 4957245