054-2281008 yi00ye@gmail.com

מים

מים הם תרכובת כימית המהווה בסיס לכל צורות החיים המוכרות, כולל האדם, המים נחשבים לאחד מקבוצות אבות המזון החשובים ביותר לצריכה. בעלי החיים והצמחים זקוקים למים לצורך קיום מחזור החיים שלהם. המים מהווים את המרכיב העיקרי בתכולת התאים וחשובים מאוד לתהליכי הבנייה והגדילה בגופם של כל היצורים החיים. מולקולת מים מורכבת משני אטומים של מימן ומאטום של חמצן. הנוסחה הכימית של המים היא H2O. התכונות הכימיות של המים מאפשרות להם להיות ממס אוניברסלי למרבית התרכובות בטבע.

המים מתאפיינים בשלושה מצבי צבירה: גז, נוזל ומוצק.

איכות המים נקבעת על-פי החומרים המומסים במים.

האדם צורך מים לשימושים שונים: מחייה, ניקיון, השקיה, קירור וחימום, המסה, שיט, הפקת אנרגיה, דיג ועוד. השימוש המגוון במים מחולק לקבוצות: פעולות אלו מחולקות לצריכה ביתית, שימוש חקלאי,  שימוש תעשייתי, שימוש עירוני, תחבורה (שיִט), שימוש למטרות מחקר ופנאי. למים איכותיים יש חשיבות מרכזית ביישוב אוכלוסייה בסמיכות למים תוך ניצול המשאב הזה בכל דרכי החיים. יש השלכות על המים בגינם של צורות התיישבות אלו וניצול המים המשנים את מצב המים.