054-2281008 yi00ye@gmail.com

סוגי המים בישראל

סוגי המים בישראל

במאמר זה ננסה לעשות סדר בסוגי המים השונים שיש בישראל. נתחיל במים מן הטבע ונתקדם למים מתועשים.

מי תהום – מהווים כ 66% מכמות המים והם מקור המים העיקרי למים טבעיים. מי התהום מכילים מי גשמים ונחלים שמחלחלים לתוך הקרקע עד שהם מגיעים לשכבה שאיננה חדירה למים ומצטברים שם.

מים מינרלים – מים המכילים מינרלים או חומרים מומסים אחרים המשנים את טעם המים או מעניקים להם ערך טיפולי. חומרים מסיסים נפוצים הם מלחים, תרכובות גופרית וגזים. מים מינרליים מופקים בטבע במקורות תת-קרקעיים.

מים תרמיים – הן נוצרות כתוצאה מנביעה של מים חמים מתוך האדמה. רוב הנביעות הללו משמשות לטבילה / לשחייה והן בריאות, כיוון שהן מכילות מינרלים הטובים לעור ולגוף.

מים מזוקקים – מים שעברו תהליך זיקוק: ניקוי מחלקיקים, מינרלים ומלחים. הזיקוק מתבצע על ידי אידוי המים ועיבוי האדים אשר נוצרו בכלי אחר.

מים מתוקים בישראל – מאגר המים המתוקים העיליים הגדול ביותר בישראל הוא הכנרת. מקורות המים מתוקים נוספים הם מי התהום ומעיינות שונים.

מי קולחין – מי שפכים אשר עברו תהליכי טיהור וסינון על מנת לבצע בהם שימוש חוזר. השימוש העיקרי של מי קולחין הוא בענף החקלאות, בו לא נדרש מים באיכות המקסימלית.

מים שפירים הם מי השתייה – מים שאיכותם ודרגת ניקיונם מאפשרים את שתייתם על ידי בני אדם ללא סיכון.

מים מותפלים – הפיכת מים מלוחים למים הראויים לשתייה או להשקיה. ישראל בונה מתקני התפלת מים באזור הים התיכון על מנת למנוע את התלות במי גשמים ואת הסכנה לבצורת. נכון ל-2018, מתקני התפלה מספקים כ-25% מצריכת המים של ישראל.