054-2281008 yi00ye@gmail.com

מקורות מים בישראל

משק המים הישראלי במצב בעייתי. מקורות המים הטבעיים מתמעטים, בחורף יורדים מעט גשמים ועל כך יעיד הקו האדום והשחור בכנרת, וצריכת המים על ידי המשק והציבור הישראלי עולה משנה לשנה. לכן קיימת חשיבות עצומה לניצול של כל מקור מים שיש בישראל ולספק לתושבי ישראל מים איכותיים וטריים לשתייה, לחקלאות ולכל מטרה אחרת.

המים בישראל מגיעים ממגוון מקורות:

  • כנרת – היא מקור המים החשוב ביותר של ישראל. הכנרת היא אגם מים מתוקים אשר מקבל את המים שלו ממשקעים, מעיינות ונחלים. הכנרת מספקת כשליש מכמות המים הנצרכת בישראל. עקב כמויות הגשמים הנמוכות בישראל, מפלס הכנרת יורד משנה לשנה, דבר שמקשה מאד על שאיבת מים ממנה.
  • משקעים – מקורות המים בישראל הם כמויות המשקעים שיורדים בישראל. מי גשמים ממלאים את הנחלים, נהרות, מעיינות ואגמים, ובכך מספקים מים פוטנציאליים לשתייה.
  • התפלת מי ים – הים התיכון מהווה מאגר עצום של מים המכילים מינרלים ומלחים בכמות גבוהה, אשר לא מאפשרים את שתייתם על ידי האדם. התפלת מי ים הינה תהליך שבו מוצאים המלחים מהמים בשיטות שונות כך שהם הופכים למתוקים וראויים לשתייה על ידי האדם. התפלת מי ים קיימת בישראל כבר שנים, ומאפשרת אספקה של כמחצית מכמות צריכת המים השנתית מדי שנה.
  • מי תהום ומעיינות – מי תהום הם מי גשמים אשר מחלחלים לתוך האדמה, נתקלים בשכבה אטומה ומצטברים על גביה. כשהם בכמות גדולה, הם עשויים לנבוע אל מעל פני האדמה בצורה של מעיינות. בישראל ניתן למצוא כיום שלושה מאגרים גדולים של מי תהום: אקוויפר החוף, אקוויפר ההר ואקוויפר החרמון. שאיבה של מי תהום, וניצול מי המעיינות, מהווה חלק חשוב בצריכת המים הישראלית. מרבית ממים אלה, לאחר תהליכי סינון וטיהור שונים, משמשים לשתייה וחברות המפיקות מים מינרלים לשתייה.
  • מי קולחין – מי שפכים (פסולת תעשייתית, מי ביוב) אשר עוברים מספר תהליכי טיהור, שמשפרים את רמתם. חלק גדול מהם נאגר במפעלי השפד"ן, אשר מספק כמות גדולה של מי קולחין לכל רחבי הארץ. לאחר טיהור המים, יש להם שימושים רבים בחקלאות. באמצעות מי קולחין ניתן לבצע השקייה יעילה של פארקים וגינות. שיטה זו מאפשרת לחסוך את השימוש במים אשר ראויים לשתייה.