054-2281008 yi00ye@gmail.com

מים אפורים

מים אפורים מוגדרים כמים שמקורם בחדרי האמבטיה – מקלחות וכיורים, מדיחי כלים, מכונות הכביסה ועוד, אי לכך הם מכילים כמות קטנה יחסית של מזהמים אורגניים ופתוגניים גורמי מחלות. שימוש במתקנים להשבת מים אפורים יאפשר שימוש חוזר במים להדחת שירותים, השקיה ועוד.

ע"י השימוש במים אפורים, נצמצם משמעותית את צריכת המים השפירים.

טיהור וניקוי מים אפורים הוא תהליך שניתן לחלק לניקוי גס וניקוי עדין.

סינון גס: שימוש במסננת/רשת/בד כדי ללכוד לכלוך הנמצא במים המוזרמים למכל האגירה: שערות, מוך ממכונת הכביסה וכדומה.

סינון עדין: על ידי שימוש במסנן חול, שימוש באבני טוף ללכידת חלקיקים קטנים במים ופירוק מיקרו-אורגניזמים מזהמים על ידי מושבות בקטריות המתהוות בנקבוביות האבנים.

הפרדת שומן: שימוש במפריד שומנים כדי לנקות את המים מהשומן שנמצא בהם. השיטה מבוססת על עקרון הציפה של שמן על פני המים. מפריד השומן בנוי משני חלקים אשר מאפשרים רק למים נקיים לעבור דרך צינור היציאה. את שכבת השומן המצטברת יש לנקות מדי פעם באופן ידני.

קיימת טענה כי שימוש פרטי מוגבר במים אפורים הקלים שנעשה באופן חובבני על חשבון מכוני הטיהור, גורם לעליית ריכוז המים השחורים במתקנים, ובאופן זה מקטין את יעילותם, בנוסף קיים חשש בריאותי להיווצרות חיידקים במכלי המים האפורים הביתיים על ידי תדירות תחלופה נמוכה, תחזוקה ירודה, והחשש לשימוש אדם שגוי.

עמדת משרד הבריאות הישראלי היא להשאיר את הטיפול במי הביוב בישראל לרשויות המקומיות.